Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/168/2020

(FO) Bieliková Eleonóra (03.04.1956)

Kubranská 155/244 , 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.04.2020JUDr. Peter Frajt Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu