Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/170/2020

(FO) Bielik Vladimír (24.07.1954)

Kubranská 155, 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.06.2020Crossdefault Management Group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
23.04.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.04.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu