(PO) VOKAS spol. s r.o. v konkurze, IČO 35798106

Mierová 54, 90044 Tomášov