(PO) Drevona Topoľčany, spol. s r.o., IČO 34112324

Slovinská 7, 82104 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.06.2020Krajský súd v BratislaveECLI:SK:KSBA:2020:1000896482.13 č. k. 9K/120/2000 - 494 IČS: 1000896482 U Z N E S E N I E ...