Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2020

(FO) Ruszóová Angela (25.05.1971)

F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2020Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.MOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.11.2020Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.MOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu