Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/479/2020

(FO) Jančoková Dajana (23.06.1978)

M. Čulena 20/1 , 97251 Handlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.12.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.12.2020Crossdefault Management Group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.11.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu