Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/491/2020

(FO) Bočáková Mária (27.09.1954)

Veľká Hradná 17 , 91324 Veľká Hradná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2020JUDr. Peter Frajt Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.11.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu