Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/63/2021

(FO) Boroš Ivan (25.10.1966)

Hlavná 1, 91926 Zavar

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.06.2021Ing. Marián Jelinek MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.05.2021OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu