Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2021

(FO) Patkaň Milan (09.03.1986)

Partizánska 47, 08901 Svidník

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.08.2021Ing. Jarmila Lišivková Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
21.06.2021Ing. Jarmila Lišivková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.06.2021Ing. Jarmila Lišivková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.06.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu