(PO) SNOWDROP s.r.o. s likvidáciou, IČO 35967251

Klincová 37, 82108 Bratislava-ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.11.2021Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SNOWDROP...
19.10.2021Okresný súd Bratislava IZastavenie konkurzného konania
21.09.2021Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania