Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/194/2021

(FO) Basar Ondrej (27.11.1987)

Ražňany 286, 08261 Ražňany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.07.2021JUDr. Soňa Surmová LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.07.2021JUDr. Soňa Surmová LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.07.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu