Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/73/2021

(FO) Bartošová Iveta (08.09.1975)

Belanská 1755/74 , 03301 Liptovský Hrádok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.10.2021Mgr. Štefan Krnáč Súpis všeobecnej podstaty
12.10.2021Mgr. Štefan Krnáč Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.09.2021Mgr. Štefan Krnáč Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.08.2021Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu