Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/265/2021

(FO) Siváková Anna (16.01.1974)

Cigeľka 96 , 08602 Cigeľka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.11.2021Mgr. Ľubica Gregušková Iné zverejnenie
28.10.2021Mgr. Ľubica Gregušková Súpis všeobecnej podstaty
18.10.2021Mgr. Ľubica Gregušková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.10.2021Mgr. Ľubica Gregušková Iné zverejnenie
17.09.2021Mgr. Ľubica Gregušková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.09.2021Mgr. Ľubica Gregušková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.09.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia