Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/38/2021

(FO) Lakatoš Bartolomej (10.08.1983)

Hlavná ulica 2, 07643 Boťany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.09.2021JUDr. Igor Varga Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.09.2021JUDr. Igor Varga Súpis oddelenej podstaty
22.09.2021JUDr. Igor Varga Súpis všeobecnej podstaty
14.09.2021Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu