Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/4/2021

(FO) Pásztorová Jolana (03.10.1951)

Číž 92 , 98043 Číž

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.05.2023Okresný súd Banská Bystrica I. Súd určuje splátkový kalendár v prospech dlžníka tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 16...
15.11.2021JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
10.09.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu