Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/4/2021

(FO) Pásztor Štefan (27.08.1952)

Číž 92, 98043 Číž

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.12.2023Okresný súd Banská Bystrica I. U r č u j e s p l á t k o v ý k a l e n d á r dlžníka - Štefan Pásztor, nar. 27. 08. 195...
12.01.2022JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
05.11.2021Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu