Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/415/2021

(FO) Škorec Peter (18.02.1962)

Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.06.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.04.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.04.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.04.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.02.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.01.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.01.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.01.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
04.01.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.12.2023Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu