(FO) Glomba Miroslav (23.11.1984)

Sídlisko 152, 02744 Tvrdošín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.05.2024JUDr. Marína Gallová Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
16.04.2024JUDr. Marína Gallová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
14.02.2024JUDr. Marína Gallová Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
12.02.2024JUDr. Marína Gallová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
13.04.2023JUDr. Marína Gallová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
18.01.2023JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.12.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
12.12.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.12.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.11.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
14.11.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
25.10.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.10.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.10.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
12.09.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.08.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.07.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.07.2022JUDr. Marína Gallová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.07.2022JUDr. Marína Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.06.2022Okresný súd Žilina Priznáva Mgr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297, značka spr...