(FO) Baláž Róbert

Ťačevska 610/23 , 08501 Bardejov 1

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.11.2017Okresný súd Prešov Dlžníka: Róbert Baláž, bytom Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov, o d d l ž u j e. K o n č í skúšobn...
28.09.2016Okresný súd PrešovUstanovenie správcu