Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/132/2021

(FO) Adamko Miroslav (15.10.1966)

Švermova 1444, 92401 Galanta

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.03.2022JUDr. Viola Dudáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
14.01.2022OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu