(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.07.2022Ing. Anett Pirohár Súpis všeobecnej podstaty
08.07.2022Ing. Anett Pirohár Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
09.06.2022Ing. Anett Pirohár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.06.2022Ing. Anett Pirohár Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.05.2022Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
24.02.2022Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu,
09.02.2022Okresný súd Banská BystricaZačiatok konkurzného konania