Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/15/2022

(FO) Jurkovič Jozef (25.01.1968)

Baltská 5173, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.03.2022JUDr. IVAN MOJŽIŠ Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.03.2022JUDr. IVAN MOJŽIŠ Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.03.2022Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu