Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/163/2022

(FO) Beštendig Dušan (19.05.1990)

Hanácka 1492, 82107 Bratislava-Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.01.2023JUDr. Ivan Mojžiš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.01.2023JUDr. Ivan Mojžiš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu