(PO) MeMoSi s. r. o., IČO 51447011

Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.04.2023Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MeMoSi s.r.o., so sídlom: Romanova ...
11.04.2023Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie: Lužná 6, 851 04 Bratislava...
09.03.2023Okresný súd Bratislava IZastavenie konkurzného konania
27.12.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
15.12.2022Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania