Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.08.2023Origon Recovery Solutions, k.s.Iné zverejnenie
27.07.2023Okresný súd NitraSkončenie reštrukturalizácie
19.06.2023Origon Recovery Solutions, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
19.06.2023Origon Recovery Solutions, k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
02.06.2023Okresný súd NitraSúd určuje, že na podanie veriteľa: EURO PUMS TECH, s.r.o., so sídlom: Námestie sv. Michala 170/5, ...
24.05.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
25.04.2023Okresný súd NitraSúd určuje, že na podanie veriteľa: WKK GmbH, so sídlom: Zillessen-Allee 7, 413 34 Nettetal, Nemecká...
18.04.2023Okresný súd NitraSúd určuje, že na podanie veriteľa: Max Süss GmbH, so sídlom: Karlsbader Strasse 40, 09465 Sehmatal ...
11.04.2023Okresný súd NitraSúd určuje, že na podanie veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Karadžičova 10, 814 5...
03.04.2023Okresný súd NitraI. Súd určuje, že na podanie veriteľa: HOKAMI CZ, s.r.o. so sídlom: Ampérova 464, 463 12 Liberec, Če...
14.03.2023Okresný súd NitraI. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Karadžičova 10, 8...
08.03.2023Správca - Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.03.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
03.03.2023Okresný súd NitraUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.02.2023JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.02.2023Okresný súd NitraPovolenie reštrukturalizácie, Ustanovenie správcu
27.12.2022Okresný súd NitraZačiatok reštrukturalizačného konania