Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/66/2022

(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.09.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.09.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.09.2023JUDr. Ján Polomský Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
07.08.2023JUDr. Ján Polomský Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
07.08.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.07.2023JUDr. Ján Polomský Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
04.07.2023JUDr. Ján Polomský Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
09.06.2023JUDr. Ján Polomský Iné zverejnenie
07.06.2023JUDr. Ján Polomský Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
19.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu
16.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.05.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.04.2023JUDr. Ján Polomský Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu
26.04.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.04.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.04.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.04.2023JUDr. Ján Polomský Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu