Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/47/2023

(FO) Bartoš Ľudovít (30.08.1992)

Zvonová 884, 96901 Banská Štiavnica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.03.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.03.2023JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.03.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu