Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/11/2017

(PO) CONTROL.ING, s. r. o., IČO 44878168

Gozovská 80/42, 90055 Lozorno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.06.20231st restructuring, k.s. Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.03.2021Okresný súd Bratislava IP R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci ...
03.03.2021Okresný súd Bratislava IOkresný súd Bratislava I v právnej veci žalobcu 1st. restructuring, k.s., komplementár - Mgr. Stanis...
14.01.2021Okresný súd Bratislava IOznámenie o termíne pojednávania Okresný súd Bratislava I v právnej veci V právnej veci žalobcu ...
29.12.2020Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci V právnej veci žalobcu 1st. restructuring, k.s., komplement...
20.11.2020Okresný súd Bratislava I P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci...
20.11.2020Okresný súd Bratislava I P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci...
28.05.2019Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: CONTROL.ING s.r.o., so sí...
24.04.20191st restructuring, k.s. Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.04.2019Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ...
03.10.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
03.08.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
23.05.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
23.05.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
20.03.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
16.03.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
16.03.20181st restructuring, k.s. Iné zverejnenie
12.03.20181st restructuring, k.s. Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.02.20181st restructuring, k.s. Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.02.20181st restructuring, k.s. Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty