(PO) Freshgastro s. r. o., IČO 47161787

Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto