Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/12/2024

(FO) Tóthová Andrea (01.06.1976)

Lipová 3764/4 , 04801 Rožňava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.02.2024JUDr. Tomáš Sabadoš LL.M.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.02.2024JUDr. Tomáš Sabadoš LL.M.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.02.2024Mestský súd KošiceVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu