Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
27.02.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.02.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.02.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu