Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/19/2024

(FO) Fagala Erik (21.11.1986)

Tešedíkovo 140, 92582 Tešedíkovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.03.2024Ing. Marián Jelinek MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.03.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu