Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.05.2024KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
30.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.03.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.03.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
12.03.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia
01.03.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu