(PO) MEDIN Plus, s.r.o., IČO 36328855

Kostolná - Záriečie 149, 913 04 Kostolná - Záriečie

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.04.2024Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.03.2024Okresný súd TrenčínVyhlásenie konkurzu, Malý konkurz, Ustanovenie správcu