Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2024

(FO) Beník Milan (31.05.1971)

Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.04.2024JUDr. Tomáš Šufák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2024Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu