Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/72/2017

(FO) Mažgút Daniel (04.10.1955)

Berlínska 1679, 01008 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €