Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2017

(FO) Vyhrabáčová Erika (04.02.1976)

Rovňany 60 , 98524 Rovňany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €