Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/321/2017

(FO) Chamko Marian (25.11.1956)

Slovenského Nár. Povstania 184, 97697 Nemecká

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €