Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/24/2017

(PO) LEAM s.r.o., IČO 36722219

Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 2 443 823,96 €2 024,52 €
2. Oddelená podstata veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. 2 819 033,50 €0,00 €