Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/357/2017

(FO) Koštová Melánia (18.06.1969)

Poronda 37/6 , 91701 Zavar

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €