Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/41/2018

(FO) Bohovičová Helena (03.04.1948)

Dvorníky 434 , 92056 Dvorníky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €