(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 56 317,88 €0,00 €
2. Oddelená podstata veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 200 100,00 €0,00 €