Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/416/2018

(FO) Semeráková Danuša (26.05.1971)

Málinec 470 , 98526 Málinec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €