Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2018

(FO) Bočkaiová Mária (26.03.1956)

Podjavorinskej 3375/20 , 05801 Poprad

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €