Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/170/2018

(FO) Hejčík Erik (15.05.1988)

Horný Hričov 157, 01342 Horný Hričov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €