Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/252/2018

(FO) Hankócyová Monika (16.10.1992)

Častkovce 551, 91627 Častkovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €