Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €