Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/795/2018

(FO) Sivák Ján (04.10.1959)

Roztoky 93, 09011 Roztoky

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €