Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/7/2019

(FO) Matušková Katarína (16.12.1981)

Staré Levice 5829 , 93401 Levice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 9 213,16 €0,00 €