Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/43/2019

(FO) Barčák Roman (12.09.1963)

Homolova 2908, 84102 Bratislava-Dúbravka

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €